Ekholmen Centrum inleder samarbete med BK Kenty för att stärka ungdomars psykiska hälsa

9 februari, 2022

Ekholmen Centrum inleder samarbete med idrottsföreningen BK Kenty för att stötta föreningen ekonomiskt i arbetet kring att stärka ungdomarnas psykiska hälsa.

Pandemin har medfört en stor ökning av samtal från barn och ungdomar om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Det visar Bris årsrapport för 2020*.

En trygg och viktig plats för många barn är idrottsföreningarna. Linköpingsföreningen BK Kenty arbetar sedan flera år med att vara en bra kompis. Nu startar föreningen ett långsiktigt arbete för att utbilda ledare och spelare i att möta tankar och känslor och stärka varandra.

-          Pandemin har verkligen påverkat barns liv. Vi är därför väldigt glada att inleda samarbete med BK Kenty i deras viktiga och långsiktiga arbete för att utbilda spelare och ledare i ett viktigt ämne. Det här är ett samarbete vi hoppas ska kunna fortsätta framåt, säger Charlotte Aulin, Centrumledare Ekholmen Centrum och ICA Fastigheter.

Ekholmen Centrum stöttar ekonomiskt
Ekholmen Centrum inleder samarbete med BK Kenty och stöttar föreningens utbildningsinsats genom att skänka 25 000 kronor till föreningen.

-          Jobbet mot psykisk ohälsa är väldigt viktigt och något vi aktivt behöver jobba med för att förebygga. På senare tid har fler och fler kända idrottare öppnat upp sig och berättat att de själva har kämpat med psykisk ohälsa, men att de har hållit det inom sig under lång tid utan att våga prata om det, säger Mattias Hellström, Verksamhetsutvecklare, BK Kenty.

-          Genom detta arbete kan vi tidigt prata om ämnet och få våra spelare att våga öppna upp sig, och våga prata om hur man känner och att man inte är ensam.

BK Kentys utbildningsarbete inleds under våren 2022 och kommer göras i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

*Bris årsrapport 2020 https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-arsrapport-2020-slapps--sa-paverkade-pandemin-barn-under-aret/