Kontakt

Adress

ICA Fastigheter AB
Box 50008
721 84  Västerås, Sverige
Telefon: +46 21 19 30 00

Kontakt

Marknadsansvarig (Marknadsföring, profilering, hyra av tillfälliga ytor)

Sandra Mathisson
Telefon: +46 (0)10 332 50 06
Mail: sandra.mathisson@ica.se